Verificari PRAM

SOLICITA OFERTA PRAM

  • Serviciile PRAM se tarifieaza pe fiecare priza.
  • Serviciile PRAM se tarifieaza cu 25 de lei/priza.

Click „ACCEPT OFERTA” si te contactam noi prin e-mail.  Pentru detalii iti stam la dispozitie 0766.652.599


 Oferta este valabila pentru Domeniile de activitate enumerate mai sus (TESA* – activitati de birou), pentru orice alte domenii de activitate, va rugam sa solicitati o oferta personalizata;
 Documentatia se achita o singura data la semnarea contractului si este valabila, indiferent de fluctuatia de personal, pana cand societatea isi schimba domeniul  de activitate sau infiinteaza noi posturi de lucru;
 TESA = categorie de angajați într-o companie, organizație sau instituție – personal Tehnic, Economic și Socio-Administrativ.
Aflati cum va putem fi de folos si cum puteti preveni amenzile

Contactati-ne pentru o oferta personalizata. Acoperim toata gama de servicii.

In cazul in care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare, iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet. Pentru evitarea acestor evenimente nedorite, putem remedia rapid problemele si executam reverificare PRAM. Reparaţiile majore la  instalaţia electrică ce necesită un consum mare de materiale pot  fi executate contra cost in  bază altui contract de prestari servicii.

Verificari Pram – Masuratori PRAM – Buletine PRAM

Se elibereaza buletine PRAM, conform legislatiei in vigoare, pentru orice instalatie electrica care este supusa unor verificai PRAM periodic sau masuratori PRAM (de 2 ori pe an) pentru a evita deteriorarea lor din pricina factorilor precum: incarcare excesiva a circuitelor electrice, uzura echipamentelor, coroziunea materialelor, imbatranirea izolatiilor.

Verificarile PRAM cuprind mai multe masuratori PRAM: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

OHSAS EXPERTS
dispune de oameni calificati si experienta PRAM, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala:

Verificari rezistente

Verificari PRAM  –  rezistenta de dispersie prize de pamant

Verificari electroizolante

Verificari PRAM materiele electroizolante: manusi, cizme, covor electroizolant

Eliberare buletin

Eliberari Buletine de Verificare

Verificare continuitate

Verificari PRAM pentru continuitati:  racord centura priza de pamant, motoare si tablouri electrice

Verificari PIF

Masuratori si verificari in vederea PIF a instalatiilor electrice, de incalzire, ventilatie si climatizare

In curand

Verificarea PRAM se face de personal autorizat ANRE tip A1

(conform Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, care la art. 11, alin. 20, lit. t) stipuleaza ca ANRE este abiltata sa ateste operatorii economici si sa autorizeze electricienii care proiecteaza si executa lucrari in instalatiile electrice).

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu dispozitiv elecronic expertizat in acest scop. Dispozitivul este verificat metrologic periodic.

Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de legislatia si/sau cu practicile nationale dupa cum urmeaza :

– NTE 01 116/2001 – Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice:

Periodicitatea unei verificari PRAM este prevazuta de doua ori pe an (o data pe timp uscat si o data pe timp umed).

Verificarea periodica a instalatiilor electrice trebuie executata la intervalele de timp prevazute in normativele tehnice ce reglementeaza domeniul instalatiilor electrice executate in cladiri pentru a preveni si evita incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.

Verificarea PRAM a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza incarcarii excesive a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, imbatranirea izolatiilor.

Legislatia in vigoare prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice pentru instalatia verificata.

Periodicitatea masuratorilor si verificarilor instalatiilor electrice (PRAM) este o data la 6 luni si este indicat sa se faca o data pe timp umed si o data pe timp uscat.

Buletinul PRAM certifica verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are rol de:

Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;

Prevenirea si stingerea unui incendiu provenit de la instalatia electrica si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice (maternitati, fabrici ce utilizeaza benzina/motorina)

Verificarea continuitatii nulului de protectie.

Buletinele PRAM sunt necesare la controalele efectuate de ITM, ISU si ANPC.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata.

Masuratorile si verificarile instalatiilor electrice se efectueaza conform STAS 12604/4 si STAS 12604/5.

Măsurarea şi verificarea prizelor de pământ.

Măsurarea şi verificarea legăturilor de ramificaţie între priza de pământ şi utilaje, tablouri etc. Măsurarea şi verificarea rezistenţei de izolaţie la cabluri sau conducte de energie.

În aceste măsuratori sunt incluse verificarea instalaţiei electrice în totalitate. Reparaţiile majore la  instalaţia electrică ce necesită un consum mare de materiale pot  fi executate contra cost in  bază altui contract de prestari servicii.

Conform art. 39 (9.f) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. (Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari).

De asemenea, HG 1146/2006 specifica urmatoarele: 3.3.18.

Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Verificarile si masuratorile vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare privind normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice:

STAS 12604/4 – 89,

STAS 12604/5 – 90,

PE 116,

PT-16

Legea 318/2003,

Legea 319/2006,

DGPSI 004,

HG 1146/06 Anexa1 pct 3.3.2.3

Dovada verificarii PRAM o constituie buletinul PRAM care cuprinde:

Conditiile in care au fost facute masuratorile

Tipul dispozitivului folosit la masuratoare

Numele executantul si locul masurarii, acestea fiind necesare la controalele efectuate de ITM,  ISU si ANPC.

Copie dupa certificatul metrologic al dispozitivului folosit la masurare

Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa emita buletin PRAM

Oferta standard SSM+PSI
OFERTA personalizata SSM+PSI
Oferta SSM+PSI: 6-10 angajati
Oferta SSM+PSI: 4-5 angajati
Oferta SSM+PSI: 1-3 angajati