Prevenire si stingere incendii

Solicita Oferta PSI:

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre administrator a obligatiei de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, potrivit art. 44, alin. IV., lit. d) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Asiguram servicii complete de PSI pentru toate domeniile de activitate in Bucuresti si Ilfov

Serviciile PSI fac parte din obligatia oricarei societati ce desfasoara activitatea intr-un punct de lucru. Apelati la OHSAS Experts!

servicii-complete-psi

In calitate de conducator al unei institutii/agent economic, aveti obligatia legala:

  • de a identifica riscurile de incendiu;
  • de a asigura precum masurile de aparare impotriva incendiilor.

Aceasta obligatie trebuie respectata atat in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor si amenajarilor de orice tip, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, cat si pe intreaga lor durata de existenta.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

Metoda de evaluare a riscului de incendiu va fi aleasa in functie de:

– faza in care se afla sistemul supus evaluarii, care poate fi de proiectare, executie, exploatare sau postutilizare
– de destinatia sistemului supus evaluarii, care poate fi civila, de productie, mixta.

Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevazute in anexa nr. 2 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007.

Topul mediilor unde s-au intamplat cele mai multe incendii

  • Fabrici de vopsele
  • Depozite electronice

In functie de gravitatea consecintelor incendiului si de limitele de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu, astfel:

1. Domeniul riscului neglijabil, care este asociat:

– inceputurilor de incendiu;
– incendiilor cu consecinte de gravitate neglijabila, si foarte rare
– incendiilor cu probabilitate redusa, respectiv foarte redusa de producere.

2. Domeniul riscului acceptabil, care este asociat:

– incendiilor minore frecvente;
– incendiilor minore cu probabilitate ridicata de producere si
– incendiilor majore sau cu consecinte de gravitate ridicata, dar cu probabilitate mica si foarte mica de producere.

3. Domeniul riscului inacceptabil, care este asociat:

– incendiilor majore posibile sau cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijata.

Modelul grafic privind incadrarea riscului de incendiu in domeniul acceptabil este prevazut in anexa nr. 5 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007

Oferta standard SSM+PSI
OFERTA personalizata SSM+PSI
Oferta SSM+PSI: 6-10 angajati
Oferta SSM+PSI: 4-5 angajati
Oferta SSM+PSI: 1-3 angajati